T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet İçi Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 12/06/2019

PERSONEL HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI (2019)

 

EĞİTİM PLANI GÜNCELLEME TARİHİ:10.01.2019

 

 

Eğitim Konusu

Genel Başlıkları

Amaç/ Hedef

Etkinlik Yöntemi

Gerekli Materyaller

Eğitim Tarihi

Eğitim Saati

Süresi

Eğitim Yöntemi ve Yeri

Eğitimcinin Adı Soyadı

Katılımcı Personel Grubu

1

Kişiler Arası İletişim Eğitimi

İletişim, Empati

Bilgilendirme / %90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

OCAK ŞUBAT

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

2

Hasta Hakları ve Sorumlulukları Eğitimi

Hasta Memnuniyeti, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Etik ve Hasta Hakları

Bilgilendirme / %90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

ŞUBAT MART

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

3

Hasta Güvenliği Eğitimi

Güvenli Cerrahi Uygulamaları,

İlaç güvenliği,

Transfüzyon Güvenliği,

Sözel İstem Uygulaması,

Bilgilendirme / %90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

NİSAN MAYIS

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Sağlık Personeli

4

Hasta Güvenliği Eğitimi

Hasta Transferi,

Hasta Düşmeleri,

Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması,

Mavi Kod, Pembe Kod, Kırmızı Kod

Bilgilendirme / %90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

MAYIS HAZİRAN

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

5

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları,

Sağlık Tarama Programı,

Risk Yönetimi, Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları,

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ve Güvenli Kullanımı

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

TEMMUZ AĞUSTOS

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

6

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği, E Posta, Şifre Güvenliği,

Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğinin Korunması

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

AĞUSTOS EYLÜL

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

7

Çalışan Hakları Eğitimi

Beyaz Kod, Mobbing

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

EYLÜL EKİM

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

8

El Hijyeni Eğitimi

El Hijyeni

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

EKİM

KASIM

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

9

Temizlik Eğitimi

Bölüm Bazlı Temizlik, Atık Yönetimi

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

KASIM

ARALIK

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel

10

İlk Yardım Eğitimi

Temel Yaşam Desteği

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

KASIM

7/24

1 Saat

Uzaktan

Eğitim Sistemi

UES

Tüm Personel (Sağlık Pers. Hariç)

11

İlk Yardım Eğitimi

 

İleri Yaşam Desteği

CPR Eğitimi

 (Cardio Pulmoner Resüsitasyon)

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

İnternet, Bilgisayar

MART

7/24

1 Saat

Uygulamalı Eğitim

İl Sağlık Müd. Görevlendirme Pers.

Diş Hekimi+Sağlık Personeli

12

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

Bilgisayar,

LCD TV

EKİM

13:00

17:00

4 Saat

Anlatım

Eğitim Salonu

İGU

Mehmet GÖK

Tüm Personel

13

Enfeksiyon önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim

Enfeksiyon Kontrolü ve önemi,  Diş Ünitlerinin Dezef.,

 Riskli Alan Temizliği, Protezlerin Dezenf., Dezenfektan Kullanımı

Bilgilendirme /%90 katılım

Ön/Son Test

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

ŞUBAT

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Mehmet GÖK

+M.Nazif BAĞCIER

Sağlık Pers., Diş Klinik Yard. Pers.

14

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Amacı, önemi ve sorumluluklar, Sistemin yapısı, Çalışanlar açısından bildirimlerin gizliliği ve güvenliği , Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürü,  İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kapsamında yer alan istenmeyen olaylar,  Bildirimin yapılma şekli ve uyulması gereken

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

MART

16:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Mehmet GÖK

Tüm Personel

15

Acil Kod Sistemleri

Mavi Kod, Beyaz Kod, Kırmızı Kod Amacı, önemi ve sorumluluklar, Sistemin yapısı, Bildirimin yapılma şekli ve uyulması gereken

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

ŞUBAT

16:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Mehmet GÖK

Tüm Personel

16

Hizmet Sunum Süreçleri Eğitimi

Hasta Mahremiyeti

Hasta memnuniyeti

 Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar

 İletişim beceriler

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

MART

16:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Seçgül AKMEŞE, Sevcan ŞEOCAK

Hasta Kayıt, Sağlık Pers., Diş Klinik Yard. Pers.

17

Acil Durum Ve Afet Yönetimine Yönelik Eğitim

Temel Afet Bilinci,

Yangın Söndürücüler ve Kullanımı, YOTA, Tahliye

Kırmızı KOD

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

HAZİRAN

14:30

1 Saat

Eğitim Salonu

İzmir İtfaiyesi Pers., Mehmet GÖK

Tüm Personel

18

Radyoloji Güvenliği

Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri, hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanması

 

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Nisan

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Uz.Dt.Selin ERGÜN

Radyoloji Uzm.

Röntgen Tek.

19

Protez Tranfer  Taşıma Personeli

Protetik Materyalin Transferi ile ilgili kurallar t

 

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

ŞUBAT

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Diş Tek. Esra SALIPINAR

İlgili Çalışan

20

Protezin Yapımına İlişkin Süreçlerin Kontrolü Eğitimi

Protezin yapımına ilişkin süreçlerin kontrolü, Ölçü ve Model Kabul Red Kriterleri, Cihaz Kullanım Kullanımı, Bakım Eğitimi

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Uygulamalı Eğitim

Mayıs

15:00

1 Saat

Protez Lab.

Uz.Dt.Seniha KISAKÜREK

Diş Protez Teknisyenleri

21

Gıda Güvenliği

Hijyen Eğitimi

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Uygulamalı Eğitim

Mayıs

15:00

1 Saat

Yemek Şirketi

Yemek Şirketi

Yemek Dağıtımı Yapan Pers.

22

Tehlikeli Madde Yönetimi

Tehlikeli Madde ve İşaretleri

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Nisan

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Mehmet GÖK

İlgili Kullanıcılara

23

Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi

Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Tüm Yıl Boyunca

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Aylin ÇOBAN

İlgili Birim Çalışanları

24

Depo Malzeme Transferi

Malzemelerin Güvenli Transferi

Özel Nitelikli veya Tehlikeli Malzemeler

 

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Nisan

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Depo Sorumlu Pers.

İlgili Çalışanlar

25

Tıbbi Atık Taşıma Personeli

Tıbbi Atık Yönetimi

Eğitimi

 

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Mart

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Atık Yönetim Sorm. Mehmet GÖK

İlgili Çalışanlar

26

Biyomedikal dayanıklı taşınırların kullanıcı eğitimi

Klinik içi Tıbbi Cihazların Kullanımı

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Eylül

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Tolga AKYOL, Materyovijilans Sorumlusu

Sağlık Pers.+Diş Klinik Yard. Pers.

27

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Eğitimi

*Akılcı ilaç kullanımı, *İlaçların stabilitesi, *İlaç geçimsizliği, *İlaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi, *Yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, *Tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları, *İlaçlarda advers etki ve advers etki bildirimi, *Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar, *Tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay ve olumsuz olay bildirimi, *İlaç hazırlama teknikleri *Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar (soğuk zincire tabi ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar, vb.) *İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları *Akılcı antibiyotik kullanımı

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Eylül

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Eczacı

Sağlık Çalışanları

28

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Eğitimi

İlaç- tıbbi sarf malzeme güvenliği ve yönetimi

Bilgilendirme /%90 katılım

Soru Cevap

Bilgisayar, LCD TV, Pointer

Eylül

15:00

1 Saat

Eğitim Salonu

Eczacı

İlaç ve Tıbbi Malz. Depo Sorumluları