T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet İçi Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 16/02/2021

TARİHSÜREEĞİTİM KONUSU VE İÇERİĞİAMACIHEDEFİHEDEF GRUPEĞİTİM AŞAMASIPLANLANAN EĞİTİMCİYAPILDIĞI YERDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
01.02.2020 30.11.20211 SaatHASTA HAK VE SORUMLULUKLARI (Hasta Memnuniyeti*Hasta Hakları ve Sorumlulukları*Hasta Mahremiyeti*Etik ve Hasta Hakları)Sağlık hizmetini sunumu sırasında hastaların zarar görmesini önlemekHastalara hak ihlallerinden koruyabilmekTüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖz Değerlendirmeler Gözlemler
01.02.2020 30.11.20201 SaatENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE  EL HİJYENİ EĞİTİMİ  (Çalışanların çalışma ortamından kaynaklı enfeksiyonlardan
korunması)
El hijyeni konusunda
olumlu davranış
geliştirmek
Enfeksiyonları
önlemek
Tüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖn Test & Son Test
01.02.2020 30.11.20201 SaatBİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ  (*Hasta Bilgilerinin Mahremiyetinin ve Gizliliğinin Korunması*Bilgi Güvenliği *MHRS *Sosyal Mühendislik Zafiyetleri ve Sosyal Medya Güvenliği *Kurum Paralo Politikaları *İnternet ve E-Posta Kullanımı *Merkezi ihlal Bildirim Sistemi Kullanımı (Sistemden Uygulamalı Eğitim) *Bilgi Yönetim Sistemi Uygulamaları ve Etkin kullanımı)Hasta ve çalışanların bilgi mahremiyetinin korunmasıBilgi güvenliğinin üst seviyede sağlanmasıTüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖn Test & Son Test
01.02.2020 30.11.20201 SaatÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİ (Mobbing, Beyaz kod)Çalışan hakları sorumlulukları ve iş yeri güvenliği konusunda farkındalık kazanmakÇalışan memnuniyet oranını %90 civarında tutmakTüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖz Değerlendirmeler Gözlemler
01.02.2020 30.11.20201 SaatİLK YARDIM EĞİTİMİ (Temel Yaşam Desteği)Tekniklerini öğrenebilmekEtkin İlkyardım sağlamakTüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖz Değerlendirmeler Gözlemler
01.01.2021 10.12.20211 SaatATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ Hasta ve çalışanlar
için sağlıklı bir ortam
oluşturmak 
Enfeksiyonları
önlemek
Tüm PersonelTeorikUzaktan Eğitim SistemiİSM Uzaktan Eğitim SistemiÖz Değerlendirmeler Gözlemler
8.09.202114:00-15:30TEMİZLİK PERSONELİ EĞİTİMİ  (Çalışanlar arası iletişim, Hasta ve yakınları ile ilgili iletişim)Hastane çalışanlarında kişilerarası iletişim performansını artırmaÇalışan memnuniyetini %90 a çıkartmakTemizlik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖK KYDEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
12.08.202115:00-17:00AFET ve ACİL DURUM PLANI EĞİTİMİ   (Temel afet bilinci, Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı (uygulamalı), YOTA, Acil durum ve afet triajı)Acil durumda görevlilerin sorumlulularını yerine getirebilmesini sağlamakAfetlerde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan verilmesiTüm PersonelTeorik ve Pratik Eğitimİzmir İtfaiyesi ya da Yangın Firması, Mehmet GÖKEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
16.05.202114:00-15:30TEMİZLİK PERSONELİ EĞİTİMİ  (Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri, Temizlik malzemeleri ile maruziyet (göze sıçraması, ciltle teması
gibi) durumlarında yapılacaklar )
Hasta ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmakÇalışan Sağlığı ve Güvenliğini sağlamakTemizlik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖK KYDEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
15.06.202114:00-15:30TEMİZLİK PERSONELİ EĞİTİMİ ( Tehlikeli Madde işaretleri , Atık Yönetimi)Hasta ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmakEnfeksiyonları önlemekTemizlik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖK KYDEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
10.06.20211 SaatİSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ, ULUSAL KOD EĞİTİMİ (Mavi, Beyaz, Kırmızı)Kalite ve verimlilik standartlarının anlatılmasıKalite standartları çerçevesinde davranış geliştirmekTüm PersonelTeorikMehmet GÖKEğitim SalonuÖn Test & Son Test
15.05.202115:00-17:00KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ (Hasta memnuniyeti o Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar o İletişim becerileri)Hastane çalışanlarında kişilerarası iletişim performansını artırmaÇalışan memnuniyet oranını %90 civarında tutmakHasta Kayıt Personeli, Klinik Sekreteri, Karşılama Yönlendirme Pers.TeorikSeçgül AKMEŞEEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
10.05.202111:00-12:00PROTEZ ÖLÇÜ, MODEL VE PROTEZLERİN DEZENFEKSİYONUEnfeksiyonlar önlemekÇalışanları korumakDiş Klinik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖKEğitim SalonuÖz Değerlendirmeler Gözlemler
7.05.202130 dkRADYASYON GÜVENLİĞİ (Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri)Birinde çalışan
personeli çekim
protokolleri hakkında
bilgilendirmek
Rasdyasyondan
etkilenme oranını
%0 civarında
tutmak
Radyasyon GörevlisiTeorik ve Pratik EğitimUz.Dt.Selin ERGÜNEğitim SalonuÖz Değerlendirmeler Gözlemler
7.05.202130 dkRADYASYON GÜVENLİĞİ (Hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamasına yönelik eğitim)Radyasyon güvenliğini
arttırmak
Rasdyasyondan
etkilenme oranını
%0 civarında
tutmak
Radyasyon GörevlisiTeorik ve Pratik EğitimUz.Dt.Selin ERGÜNEğitim SalonuÖz Değerlendirmeler Gözlemler
4.05.202130 dkİLAÇ VE TIBBİ SARF MALEMELERİN TRANSFER GÖREVLİSİ EĞİTİMİGüvenli transfer farkındalığı yaratmakTransferi güvenli hale getirmekTemizlik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimTaşınır Kayıt YetkilisiEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
18.04.202130 Dk.DİŞ PROTEZ LAB EĞİTİMİ (Protez Laboratuvarında Yürütülen İşlemlere Yönelik Genel Bilgi İle Protetik Materyalin Güvenli Transferi, Protez Laboratuvarına Kabulü Ve İşlem Öncesi Hazırlanması Eğitimi)Hizmet Sunum Süreçleri kontrol altına almakHizmet Sunum Süreçleri kontrol altına almakDiş TeknisyenleriTeorik ve Pratik EğitimDiş Protez Sorm. Tek.Diş Protez Lab.Öz Değerlendirmeler Gözlemler
18.04.20211 SaatDİŞ PROTEZ LAB EĞİTİMİ  (Protezin Yapımına İlişkin Süreç Eğitimi)Hizmet Sunum Süreçleri kontrol altına almakHizmet Sunum Süreçleri kontrol altına almakDiş TeknisyenleriTeorik ve Pratik EğitimDiş Protez Sorm. Tek.Diş Protez Lab.Öz Değerlendirmeler Gözlemler
10.04.20211 SaatTIBBİ ATIK TOPLAYICI VE TAŞINMA GÖREVLİSİ PERSONEL EĞİTİMİHasta ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmakEnfeksiyonları önlemekTıbbi Atık Tranfer GörevlisiTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖK KYDEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test
6.03.202130 dkDİŞ PROTEZ LAB EĞİTİMİ  (Protez Transfer Görevlisi Eğitimi)Ölçü, Model doğru bir şekilde alınması hakkında farkındalık yaratılmasıİşlemlerin doğru şekilde yapılmasıProtez Transfer GörevlisiTeorik ve Pratik EğitimDiş Protez Sorm. Tek.Diş Protez Lab.Öz Değerlendirmeler Gözlemler
5.02.202114:00-15:30TEMİZLİK PERSONELİ EĞİTİMİ (Genel alanların temizlik kuralları,  Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları )Hasta ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmakEnfeksiyonları önlemekTemizlik PersoneliTeorik ve Pratik EğitimMehmet GÖK KYDEğitim SalonuDijital Ön Test & Son Test