Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetimi

 Kalite Yönetimi
o Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması
o Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması o Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu
o Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması
 
 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI
 kalite.jpg

25 Mart 2022