Bölüm Kalite Sorumluları
17 Haziran 2022

2022 SKS BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ

Bölüm Kalite Sorumluları

Personelin Ad Soyadı

Görevi

Kurumsal Yapı

Nesrin GÜLDOĞAN

İdari Mali İşler Müdürü

Bilgi Yönetim Sistemi, Dış Kaynak Kullanımı

Ramadan ŞENOCAK

Müdür Yard.

Sosyal Sorumluluk, Hasta Deneyimi, Hizmete Erişim, Poliklinik Hizmetleri, Hasta Bakımı, Ameliyathane

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

Başhekim Yard.

 

Kalite Yönetimi, Atık Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Risk Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetim, Enfeksiyonların Önlenmesi

Mehmet GÖK

Sağlık Memuru

(Kalite Direktörü)

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Seçgül AKMEŞE

Diş Tek. (Çalışan Hakları ve Güv. Brm. Sorm.)

Sterilizasyon Hizmetleri

Yusuf KOÇAK

Sorm .Ağız ve Diş Sağ. Tek.

Radyasyon Güvenliği

Mehmet KAPLAN

Röntgen Tek. (Radyoloji Birim Sorumlusu)

Protez Laboratuarı Hizmetleri

Pınar YÖRÜK

Diş Tek. (Diş Protez Lab. Sorm. Teknisyeni)

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Özge AĞIN

Memur(Arşiv Sorumlusu)

Medikal Depo, İlaç Yönetimi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Sevcan ŞENOCAK

Züleyha İZGEREN

Diş Tek. (TKY)

Tıbbi Sekreter

Ayniyat Depo, Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Nurşin FAYDALI

Tıbbi Sekreter (TKY)

Biyomedikal Depo, Klinik Mühendislik, Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Deniz ASLAN

Tıbbi Sekreter (TKY)

Otelcilik Hizmetleri

Ayşegül TÜFEKÇİ

Sürekli İşçi (Temizlik Pers. Sorumlusu)

Tesis Yönetimi

Tolga FERHATOĞLU

Sürekli İşçi (Elektronik Tek.)

Doküman Yönetimi, Gösterge Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Hanife EMİN DEMİRCİOĞLU

Tıbbi Sekreter (Kalite Birim Çalışanı)