SKS Öz Değerlendirme Planı
17 Haziran 2022

Boyut

Öz Değerlendirme Yapılacak Bölüm Adı

Öz Değerlendirme Tarihi/Saati

Bölümlere Bildirme Tarihi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Bölüm Kalite Sorumlusu Tebellüğ

Değerlendirici

Değerlendirici Tebellüğ

Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Yapı

23.05.2022

18.05.2022

Nesrin GÜLDOĞAN

İmza

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

Ramadan ŞENOCAK

Hanife DEMİRCİOĞLU

İmza

 

Kalite Yönetimi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Doküman Yönetimi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Risk Yönetimi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

İmza

 

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Acil Durum ve Afet Yönetimi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Eğitim Yönetimi

23.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

İmza

 

Sosyal Sorumluluk

23.05.2022

18.05.2022

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

İmza

Hasta ve Çalışma Odaklı Hizmetleri

Hasta Deneyimi

24.05.2022

18.05.2022

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

İmza

Nesrin GÜLDEOĞAN

Ramadan ŞENOCAK

Mehmet GÖK

 

İmza

Hizmete Erişim

24.05.2022

18.05.2022

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

İmza

İmza

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

24.05.2022

18.05.2022

Hanife DEMİRCİOĞLU

İmza

İmza

Sağlık Hizmetleri

Enfeksiyonların Önlenmesi

25.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

Mehmet GÖK

Hanife DEMİRCİOĞLU

 

 

 

İmza

Sterilizasyon Hizmetleri

25.05.2022

18.05.2022

Uğur BAKİ

İmza

İlaç Yönetimi

25.05.2022

18.05.2022

Sevcan ŞENOCAK

İmza

İmza

Hasta Bakımı

25.05.2022

18.05.2022

Ayşegül TÜFEKÇİ

İmza

Radyasyon Güvenliği

25.05.2022

18.05.2022

Mehmet KAPLAN

İmza

İmza

Protez Laboratuvarı Hizmetleri

25.05.2022

18.05.2022

Pınar YÖRÜK

İmza

Destek Hizmetleri

Tesis Yönetimi

26.05.2022

18.05.2022

Tolga FERHATOĞLU

İmza

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

Mehmet GÖK

Hanife DEMİRCİOĞLU

 

İmza

Otelcilik Hizmetleri

26.05.2022

18.05.2022

Ayşegül TÜFEKÇİ

İmza

İmza

Bilgi Yönetim Sistemi

26.05.2022

18.05.2022

Aylin ÇOBAN, Mustafa ÇALIK

İmza

İmza

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

26.05.2022

18.05.2022

Sevcan ŞENOCAK

Deniz ASLAN

Nurşin FAYDALI

İmza

İmza

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

26.05.2022

18.05.2022

Özge AĞIN

İmza

İmza

Atık Yönetimi

26.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

İmza

Dış Kaynak Kullanımı

26.05.2022

18.05.2022

Ramadan ŞENOCAK

İmza

İmza

Gösterge Yönetimi

Gösterge Yönetimi

27.05.2022

18.05.2022

Mehmet GÖK

İmza

Dt. Bahar ALACACIOĞLU

Mehmet GÖK

Hanife DEMİRCİOĞLU

 

İmza